Merseyside Open Fencing Tournament
Women's Sabre 2020
Greenbank Sports Academy
LIVERPOOL

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GRAY Alison   1 4 V X 1 1 1/5 -12 12
SAUNDERS Nicky V   V V X 1 4 3/5 7 20
BROWN Silvia V 2   3 X 4 3 1/5 -7 17
GILLAN Faye 4 0 V   X 2 1 1/5 -11 12
DAVIS Alexandra A A A A   A A abandon1
BRAY Jenna V V V V X   V 5/5 14 25
QIAN Evelyn V V V V X 3   4/5 9 23

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
DUNCAN Hope   0 0 0 0 1 2 0/6 -27 3
MAILEY Alex V   V 3 1 3 0 2/6 -7 17
NAREY Michele V 4   3 2 3 3 1/6 -5 20
MARTIN Rebecca V V V   3 1 1 3/6 -1 20
HIGHAM Lucy V V V V   V 0 5/6 11 25
NIGHTINGALE Ella V V V V 3   V 5/6 14 28
EINCHCOMB Danielle V V V V V 1   5/6 15 26

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
HASLEGRAVE Phoebe   V V V V V 5/5 18 25
MARCZEWSKA Patrycja 0   V V V 3 3/5 2 18
WALL Evie 0 3   3 2 2 0/5 -15 10
THOMSON Catriona 3 1 V   V V 3/5 2 19
GRAHAM Rosalind 2 2 V 1   0 1/5 -12 10
HUTCHISON Jane 2 V V 3 V   3/5 5 20

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
PHENNAH Stephanie   2 V V V V 4/5 7 22
LLEWELLYN Elsie V   3 V V V 4/5 11 23
LASANCE Rachel 3 V   V V V 4/5 11 23
MARTIN Caroline 2 0 1   V V 2/5 -8 13
IRVINE-LEGGE Holly 4 4 2 4   2 0/5 -9 16
VON GIERKE Indira GER 1 1 1 2 V   1/5 -12 10

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
FRITH Vivien   1 V V 0 V 3/5 5 16
RUAUX Emily V   V V 4 V 4/5 15 24
TOY Hannah 0 1   V 4 V 2/5 -5 15
BAXTER Claudia 1 0 2   1 V 1/5 -11 9
GRIMSLEY Helen V V V V   V 5/5 16 25
HUANG Sherena 0 2 3 0 0   0/5 -20 5

 
Document Engarde - 08/02/2020 17:44:28